Recykling elektroniki

Elektroodpady to niezwykle ważne ogniwo zrównoważonego rozwoju – jako źródło metali i tworzyw sztucznych stanowią cenny surowiec wspierający gospodarkę obiegu zamkniętego. Co to oznacza? Odzyskując metale z podzespołów i układów scalonych przywracamy metale do wtórnego użycia. Tym samym wspieramy ekologiczny model produkcji i konsumpcji ograniczając konieczność wydobycia i dalszego eksploatowania rud metali.

Z drugiej strony jednak niewłaściwie zutylizowany zużyty sprzęt elektroniczny staje się bardzo niebezpiecznym odpadem, który zagraża życiu i zdrowiu człowieka oraz ekosystemu.

Bezpieczne odzyskiwanie czystych frakcji metali z odpadów elektronicznych to odpowiedzialny i złożony proces wymagający odpowiedniego zaplecza technologicznego, wiedzy oraz doświadczonego zespołu.

Recykling
odpadów
elektronicznych

Recykling elektroodpadów

Wiemy jak to robić!

W naszej siedzibie w Częstochowie dbamy o najwyższy standard recyklingu elektroniki: dysków twardych HDD, płytek PCB, komputerów, zasilaczy, procesorów, pamięci RAM i innych. Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że w zakresie organizacji zbierania oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wdrożyliśmy i stosujemy Zintegrowany System Zarządzania Jakością. Działamy w zgodzie ze środowiskiem i Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Aby zobaczyć nasze aktualne certyfikaty, skorzystaj z linku poniżej.

Jesteśmy jedyną firmą w Europie, która jednocześnie oferuje skup i recykling dysków HDD. Jesteśmy w stanie poddać pełnemu recyklingowi dysk twardy z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Nowatorska technologia do przetwarzania dysków HDD pozwala na efektywne gospodarowanie odpadami elektronicznymi i odzysk czystych frakcji metali gotowych do ponownego użycia.

W naszym zakładzie przetwarzania odpadów skupujemy i poddajemy recyklingowi:

  • dyski twarde HDD i SSD,
  • płyty główne komputerów,
  • napędy CD/DVD,
  • płytki sterujące sprzętu AGD/RTV,
  • płytki telekomunikacyjne.

Recykling elektroniki?
Wiemy jak to robić!

Wszystkie elektroodpady, które trafiają do naszego zakładu, są sortowane a następnie zdekonstruowane poddajemy dalszym etapom recyklingu, m.in. rozdrobnieniu i separacji na poszczególne frakcje metali.

W procesie przetwarzania elektroodpadów odzyskujemy metale żelazne, nieżelazne oraz szlachetne (złoto, srebro, pallad, miedź). Posiadamy certyfikat utraty statusu odpadu – odzyskane w procesie przetwarzania surowce stają się pełnowartościowym produktem.

W Ecoport odzyskujemy setki ton surowców wtórnych miesięcznie.

Współpracujemy z dostawcami z Polski i zza granicy. Nieustannie podnosimy nasze kompetencje, korzystamy z osiągnięć technologicznych wdrażając innowacje a w procesie gospodarki odpadami elektronicznymi przestrzegamy wszelkich przepisów i norm. Pracujemy w zgodzie z systemami ISO 9001 oraz ISO 14001.

Recykling elektroniki Q&A

Elektroodpady (odpady elektroniczne, e-odpady, elektrozłom) to inaczej zepsute, przestarzałe technologicznie lub zbędne urządzenia elektroniczne, których naprawa lub dalsze użytkowanie są nieuzasadnione ekonomicznie. Elektroodpadem może być pralka, odkurzacz, komputer, zabawka działająca na baterie, telefon komórkowy czy też baterie i akumulatory samochodowe.

Bezpieczny recykling elektrozłomu jest wskazany ze względów ekonomicznych, ekologicznych i zdrowotnych. Elektroodpady zawierają toksyczne materiały, takie jak ołów, kadm i beryl. Złom elektroniczny wyrzucony do kosza razem ze zwykłymi śmieciami trafia na wysypisko śmieci siejąc spustoszenie w całym ekosystemie – zatruwa glebę, powietrze i wodę a tym samym ma również ogromny wpływ na zdrowie organizmów żywych i człowieka.

Szacuje się, że rocznie ludzkość na całym świecie wytwarza około 50-60 milionów ton elektroodpadów. Niestety mniej niż 20% tych odpadów jest poddawanych recyklingowi! Mamy zatem do czynienia z powszechnym brakiem wiedzy i świadomości na temat bezpiecznej utylizacji elektroodpadów.

Uzależnienie od najnowocześniejszej technologii zmusza nas, by podążać za obecnymi trendami, a to jest dobra wiadomość dla dostawców urządzeń elektrycznych. Na szczęście pojawiają się globalne proekologiczne inicjatywy, które budują świadomość bezpiecznego gospodarowania odpadami. Wśród nich warto wyróżnić aktywnie działający ruch “Prawo do naprawy”. Głównym postulatem “Prawa do naprawy” jest wymuszenie na producentach większego poszanowania dla okresu życia urządzeń elektronicznych. Producenci technologii powinni dać konsumentom prawo do naprawy własnych urządzeń zamiast zmuszać ich do kupowania nowych.

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona stale i dwutorowo – osobno dla dostawców technologii i osobno dla konsumentów. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! Ostatecznie bowiem to, co człowiek wyprodukował i nieprawidłowo zagospodarował mści się na jego zdrowiu. Na naukę i zmianę nawyków nigdy nie jest za późno!

Elektrozłom jest tą szczególną kategorią odpadów, których nie można wyrzucać ze zwykłymi śmieciami pod groźbą kary grzywny. Surowo karany jest również samodzielny demontaż elektrozłomu bez posiadania stosownego zezwolenia. Istnieje kilka możliwości zagospodarowania odpadów elektronicznych. Przykładowo, możesz oddać bezpłatnie zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Możesz również zostawić go w punkcie serwisowym, odnieść do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub przynieść osobiście do Ecoport.

Każdy sprzęt elektroniczny ma swój indywidualny okres użytkowania – oszacowany i gwarantowany przez producenta. W przypadku sprzętu RTV/AGD, producent potwierdza również jego klasę energetyczną – to kluczowy wskaźnik, który wpływa na proces decyzyjny w momencie zakupu i późniejszej utylizacji urządzenia.

Gdy sprzęt elektroniczny ulega trwałemu zepsuciu/zużyciu/zniszczeniu, a wszystko ma miejsce po upływie okresu gwarantowanego użytkowania, warto zorientować się co do rodzaju usterki, możliwości zakupienia części zamiennych oraz kosztów naprawy sprzętu. Jeśli naprawa sprzętu elektronicznego przewyższy szacowaną aktualną rynkową wartość urządzenia, należy przemyśleć rozstanie się z zużytym sprzętem elektronicznym. W przypadku zużytych dysków HDD i SDD nie warto ryzykować ponownej nagłej utraty danych! Tutaj zalecamy przekazanie dysków twardych do zakładów specjalizujących się w bezpiecznym przetwarzaniu właśnie tego rodzaju elektroodpadów, np. do firmy Ecoport.

Opracowaliśmy innowacyjną technologię pełnego przetwarzania dysków twardych HDD, co czyni nas liderem na skalę europejską. Zapewniamy pełną zgodność z normami oraz wysoki odzysk czystych frakcji metali gotowych do ponownego użycia.

Do 14 sierpnia 2018 roku włącznie obowiązywała klasyfikacja elektroodpadów wyróżniająca 10 grup:

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. chłodziarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne, wentylatory, klimatyzatory etc.)
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, tostery, wagi, żelazka etc.)
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, drukarki, telefony etc)
4. Sprzęt audiowizualny (odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery etc.)
5. Sprzęt oświetleniowy
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne (wiertarki, piły, spawarki, lutownice, kosiarki elektryczne etc.)
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Wyroby medyczne
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki ciepła, regulatory ciepła etc)
10. Automaty do wydawania

Od 15 sierpnia 2018 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r., która ustaliła nowy podział elektrozłomu na 6 nowych kategorii:

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury (chłodziarki, grzejniki, pompy ciepła, klimatyzatory etc.)
2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm
3. Lampy
4. Sprzęt wielkogabarytowy (zmywarki, pralki, kuchenki, piekarniki; sprzęt muzyczny, drukarki wielkogabarytowe, panele fotowoltaiczne, systemy CCTV etc.)
5. Sprzęt małogabarytowy (żelazka, tostery, kuchenki mikrofalowe, odbiorniki radiowe etc.)
6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, np: telefony komórkowe, drukarki, routery, tablety etc.)

Uproszczona klasyfikacja elektrozłomu powstała by wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w przetwarzaniu elektroodpadów pod kątem wyboru metody utylizacji. Według nowej klasyfikacji sprzęt jest rozliczany według grup technologicznych.